top of page

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • Reprezentujemy w postępowaniach odwoławczych od decyzji organów administracji publicznej oraz w postępowaniach skargowych przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,

 • Reprezentujemy w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi, w tym uzyskujemy interpretacje podatkowe,

 • Reprezentujemy w postępowaniach egzekucyjnych przed organami administracji publicznej, 

 • Udzielamy bieżącego doradztwa i wsparcia w zakresie prawa administracyjnego,

 • Działamy w przypadku nałożenia przez organ administracji publicznej kar pieniężnych,

 • Uzyskujemy koncesje, licencje, zezwolenia na prowadzenie działalności, w tym działalności transportowej, 

 • Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych od organów administracji publicznej,

 • Działamy w zakresie dostępu do informacji publicznej.

Zajmujemy się kompleksowo sprawami m.in. z zakresu:

 • Gospodarki nieruchomościami (umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, wywłaszczenie i odszkodowania, podział nieruchomości, użytkowanie wieczyste
  i trwały zarząd, zwrot wywłaszczonej nieruchomości),

 • Podatki i opłaty lokalne,

 • Obywatelstwo, ewidencja ludności, imiona, nazwiska i akty stanu cywilnego,
  w tym sprawy dotyczące zameldowania i wymeldowania,

 • Sprawy mieszkaniowe,

 • Prawo ochrony środowiska i gospodarka wodna.

administra.png

Skontaktuj się

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page