top of page

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców. 
Oferujemy szeroki zakres usług:

 • Bieżąca pomoc prawna, którą świadczymy w formie stacjonarnej oraz online. Istnieje możliwość ustalenia określonej ilości wizyt stacjonarnych
  w siedzibie przedsiębiorcy oraz stałego kontaktu telefonicznego i przez e-mail,

 • Sporządzanie opinii prawnych i analiza przepisów, która może być dokonywana pod kątem planowanych przedsięwzięć oraz zmian ustawodawczych,

 • Windykacja należności, obejmująca szeroki zakres czynności, w szczególności: sporządzamy wezwania do zapłaty i kontaktujemy się z dłużnikiem, prowadzimy postępowania sądowe, sporządzamy ugody sądowe i pozasądowe, prowadzimy postępowania zabezpieczające oraz postępowania egzekucyjne ze wszystkich składników majątku dłużnika, począwszy od wynagrodzenia za pracę i środków na rachunku bankowym skończywszy na nieruchomościach oraz udziałach
  w spółkach,

 • Reprezentacja w sporach sądowych i sprawach administracyjnych, która obejmuje prowadzenie spraw przed sądami wszystkich instancji, również przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, ponadto reprezentację przed organami postępowania przygotowawczego, urzędami, organami administracji publicznej i innymi podmiotami,

 • Sporządzanie i analiza umów, pozwalająca na analizę ryzyka wynikającego
  z poszczególnych postanowień umownych, a także na dopasowanie umowy
  do potrzeb klienta,

 • Obsługa spraw korporacyjnych, która obejmuje w szczególności pomoc 
  w sporządzeniu uchwał, protokołów, rejestracji podmiotów w KRS, dokonywaniu zmian w KRS,

 • Reprezentacja w sprawach pracowniczych, w zakresie spraw sądowych
  z pracownikami oraz w sprawach z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

 • Sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne, w których pomagamy ustalić strategię działania i reprezentujemy wierzyciela w postępowaniach upadłościowych
  i restrukturyzacyjnych. Zgłaszamy wierzytelności, składamy środki zaskarżenia, bierzemy udział w posiedzeniach i głosujemy nad układami. 

FIRMA.png

Skontaktuj się

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page