top of page

TRANSPORT I LOGISTYKA

Pomagamy przedsiębiorcom prowadzącym działalność transportową oraz logistyczną. Analizujemy przepisy i prowadzimy sprawy w oparciu o ustawę prawo przewozowe, Konwencję CMR oraz ustawodawstwo UE. W szczególności oferujemy następujące usługi:

 • Sporządzamy umowy, zlecenia transportowe, zlecenia spedycyjne, zastrzeżenia dotyczące opóźnień w transporcie, itp.,

 • Analizujemy przepisy i sporządzamy opinie prawne, 

 • Reprezentujemy klientów w sprawach ubezpieczeniowych w zakresie likwidacji szkód,

 • Prowadzimy korespondencję oraz postępowania reklamacyjne z kontrahentami,

 • Reprezentujemy w sporach sądowych,

 • Prowadzimy postępowania windykacyjne. 

Posiadamy bogate doświadczenia w sprawach dotyczących:

 • Opóźnienia w transporcie,

 • Utraty, kradzieży oraz uszkodzenia przesyłki,

 • Niezgodnego z umową przeładunku transportowanego towaru,

 • Kar umownych zawartych w zleceniach transportowych/ spedycyjnych.

trans.png

Skontaktuj się

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page