top of page

RODO / AML

Kompleksowo wdrażamy RODO:
Kompleksowo wdrażamy procedury AML:
 • Sporządzamy pełną lub częściową dokumentację, w tym polityk prywatności, klauzul informacyjnych, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgody na przetwarzanie danych osobowych, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania oraz inne dokumenty, 

 • Mapujemy procesy przetwarzania danych osobowych od identyfikacji celu po ocenę końcową  i wspieramy nowe projekty,

 • Analizujemy ryzyko w zakresie ochrony danych osobowych. Pomagamy eliminować ryzyko, a w przypadku konieczności postępowania z ryzykiem maksymalnie je ograniczać,

 • Przeprowadzamy audyty prawne
  w zakresie zgodności z prawem wdrożonych procedur,

 • Udzielamy bieżącego doradztwa
  i wsparcia w zakresie RODO,

 • Wspieramy obsługę naruszeń ochrony danych osobowych,

 • Doradztwo prawne w trakcie kontroli UODO,

 • Reprezentujemy w postępowaniach przed UODO.

 •  Sporządzamy pełną lub częściową dokumentację, w tym wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz inne dokumenty,

 • Wspieramy w przygotowywaniu dokumentu oceny ryzyka instytucji obowiązanej,

 • Identyfikujemy beneficjentów rzeczywistych w spółkach i strukturach kapitałowych,
  w tym zagranicznych,

 • Przygotowujemy zgłoszenia i aktualizacje zgłoszeń beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR),

 • Przeprowadzamy audyty prawne w zakresie zgodności z prawem wdrożonych procedur AML,

 • Udzielamy bieżącego doradztwa i wsparcia   w zakresie AML,

 • Reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Skontaktuj się

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page