top of page

SPRAWY FRANKOWE,  
OSZUSTWA BANKOWE

 • Oferujemy bezpłatną poradę prawną oraz szczegółową analizę umów kredytowych waloryzowanych do waluty obcej (CHF, EUR, USD),

 • Oceniamy ryzyko skierowania sprawy o unieważnienie umowy kredytowej na drogę postępowania sądowego,

 • Prowadzimy sprawy o ustalenie nieważności umów kredytowych waloryzowanych do waluty obcej (CHF, EUR, USD),

 • Prowadzimy sprawy o zabezpieczenie roszczeń Kredytobiorców, w tym wstrzymanie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych, zakazanie wypowiedzenia Umowy, zakazanie przekazywania informacji do BIK oraz BR,

 • Prowadzimy sprawy w przypadku wypowiedzenia umowy kredytowej przez Bank,

 • Prowadzimy sprawy o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości,

 • Prowadzimy sprawy przeciwko Kredytobiorcom o wynagrodzenie za korzystanie        z kapitału i waloryzację sądową świadczenia,

 • Prowadzimy sprawy przeciwko Getin Noble Bank w upadłości, w tym prowadzenie sprawy w postępowaniu upadłościowym.

 

BGŻ | BNP PARIBAS | BOŚ Bank | BPH S.A. | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA | Deutsche Bank | GE Money Bank | Getin Bank | ING BANK | Millennium (Eurobank)| mBank (Bre Bank i MultiBank) | Nordea Bank | PKO BP | Polbank | Raiffeisen Bank | Santander Bank Polska (Kredyt Bank) | Santander Consumer Bank 

frank.png

Skontaktuj się

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page