top of page

SPRAWY O ZAPŁATĘ

Udzielamy porad prawnych i  reprezentujemy klientów w sprawach o zapłatę na każdym etapie postępowania. W szczególności: 

  • Sporządzamy wezwania do zapłaty i kontaktujemy się z dłużnikiem, 

  • Prowadzimy postępowania sądowe (w tym również w elektronicznym postępowaniu upominawczym),

  • Sporządzamy ugody sądowe i pozasądowe, 

  • Prowadzimy postępowania zabezpieczające, 

  • Prowadzimy postępowania egzekucyjne ze wszystkich składników majątku dłużnika, począwszy od wynagrodzenia za pracę i środków na rachunku bankowym skończywszy na nieruchomościach oraz udziałach w spółkach. 

Świadczymy również kompleksowe usługi prawne we wszelkich sprawach dotyczących majątku, a w szczególności w sprawach dotyczących podziału majątku, zniesienia współwłasności czy stwierdzenia zasiedzenia.

Skontaktuj się

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page